Home
Familierecht
Contractenrecht
ICT recht
Privacyrecht
Algemeen praktijk
Over het kantoor
Algemene Voorwaarden
Geheimhouding
Klachtenregeling
Disclaimer
Tarieven
Contact

DISCLAIMER www.ramsaroepadvocatuur.nl

Ramsaroep Advocatuur besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Ramsaroep Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Ramsaroep Advocatuur of door U aan Ramsaroep Advocatuur middels een website van Ramsaroep Advocatuur of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Ramsaroep Advocatuur geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Ramsaroep Advocatuur via deze website. Ramsaroep Advocatuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Ramsaroep Advocatuur garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft en tot ten hoogste het bedrag dat uitbetaald wordt, vermeerderd met het eigen risico.\

 BEL 0611641960 of stuur een WhatsApp bericht

Ramsaroep Advocatuur | info@ramsaroepadvocatuur.nl

UA-99063304-1